Onze Visie

JvA is al vele jaren actief in het sociale domein.

De organisatie van de zorg en het sociale domein is de laatste jaren flink veranderd. In deze veranderende wereld adviseert JvA onder andere gemeenten en andere organisaties. Daarnaast bemiddelen wij zorgconsulenten, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals. We doen dat met een positieve grondhouding, waarbij het uitgangspunt niet langer is ‘wat het oplevert’ maar ‘wat het bijdraagt’. Het Leitmotif hierbij is zinvolle activiteiten te verrichten die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Gezamenlijkheid staat hierin centraal in plaats van het ieder-voor-zich-principe van de individualiteit.

JvA vindt in het werk duurzaamheid, juiste verhoudingen en gezamenlijkheid belangrijker dan groei, bezit en profijt. Daarom past het sociale domein, wat zich inzet om kwetsbare mensen in de samenleving de best mogelijke zorg te bieden, ons als een handschoen.

JvA stelt daarbij de samenwerking tussen zorgverleners en de zorgvrager, het effectief inzetten van overheidsgeld én het bouwen van duurzame relaties, voorop.