Onze wereld

In de zorg en het sociaal domein, is de laatste jaren enorm veel veranderd. 

Hoewel de transitie van de 3D’s op papier achter de rug lijkt te zijn, loopt de invoering van die verandering in veel gemeenten nog steeds. Ook dat is onze wereld: mensen met zorgvragen, nieuwe zorgaanbieders en gemeentelijke organisaties in verandering, nieuwe samenwerkingsvormen, gewijzigde budgetten en verantwoordelijkheden.
Het selecteren en aannemen van de juiste professionals is een van onze expertises.
Een wereld waarin sociaal en dienstverlening hand in hand gaan.

JvA heeft de afgelopen jaren in samenwerking met verschillende gemeenten een rol vervuld bij de decentralisatie van de Jeugdwet, de wijzigingen in de wet Maatschappelijk Ondersteuning en de invoering van de Participatiewet.