JvA geeft passend advies bij de vele veranderingen die in de zorg plaatsvinden.

JvA helpt gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn bij de transformatie in het sociale domein. Wij bieden ondersteuning bij de omslag naar integraal werken, gericht op zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten. Door de ervaringen van JvA kennen wij de dilemma’s waar u mee te maken heeft en weten welke aanpak werkt.

De adviseurs zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen uw organisatie op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie. Ze zijn in staat om lokale spelers in sociale domein te verbinden én hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen.

Daarnaast heeft JvA ruime ervaring in personele aangelegenheden en is in staat tot adequate advisering en bemiddeling.